Szabályzat 2021

 XXV. ZENTAI CSATA 1697 NEMZETKÖZI SAKKFESZTIVÁL VERSENYSZABÁLYZATA

 

A Zentai Sakk-klub 2021. július 17-e és 24-e között megszervezi a XXV. Zentai Csata 1697 Nemzetközi sakkfesztivált.

A fesztivál keretein belül megszervezik az:

Open (A) versenyt
Open (B) versenyt
Gyermekversenyt július 17-én 10 órakor
Villámversenyt július 21-én 10 órakor

 

OPEN A és B versenyek

 

1. szakasz

Az Open (A) versenyen részt vehet minden hazai és külföldi sakkozó, kategóriától, illetve nemzetközi titulustól függetlenül, amennyiben kitölti és aláírja a COVID-19-cel kapcsolatos nyilatkozatot és benevezett a sorsolás kezdetéig, illetve a Versenyszabályzat 6. szakaszával összhangban igazolni tudta a verseny kezdéséről való késését.

Az Open (B) versenyen részt vehet minden hazai és külföldi sakkozó, kategóriától, illetve nemzetközi titulustól függetlenül, amennyiben kitölti és aláírja a COVID-19-cel kapcsolatos nyilatkozatot és Élő-pontszáma nem magasabb 2100-nál, benevezett a sorsolás kezdetéig, illetve a Versenyszabályzat 6. szakaszával összhangban igazolni tudta a verseny kezdéséről való késését.

Külföldi versenyzők csak a megfelelő FIDE azonosító szám birtokában vehetnek részt a tornán.

 

2. szakasz

Az ünnepélyes megnyitó 2021. július 17-én 16.30 órakor kezdődik a zentai sportcsarnokban és ugyanitt kerülnek megrendezésre az összes forduló játszmái is. Az első forduló közvetlenül a megnyitóünnepség után kezdődik.

 

3. szakasz

 A versenyt a FIDE 2018. január 1-én hatályba lépett egységesített szabályzata alapján bonyolítják le. A verseny svájci rendszerű (FIDE-változat), 9 fordulós, a Swiss Manager számítógépes program párosítása alapján.

 

4. szakasz

A versenyt digitális sakkórákkal játsszák. A játéktempó az A és B-tornán 90 perc + 30 másodperc BONUS idő minden megtett lépés után, a játszma végéig.

 

5. szakasz

A verseny besorolása a Szerbiai Sakkszövetség kategorizációs szabályzata alapján történik. A verseny a FIDE által is regisztrált, Élő-pontszerző verseny.

 

6. szakasz

A verseny kezdetéről késő játékosok csak abban az esetben vehetnek részt a tornán, amennyiben késésükről értesítik a szervezőket. Ebben az esetben megérkezésük pillanatától kezdve kapcsolódhatnak be a versenybe.

 

7. szakasz

Az Open A és B-torna fordulóinak kezdési időpontja:

forduló: 2021. július 17. közvetlenül a megnyitóünnepség után
forduló: 2021. július 18., 10.00 óra
forduló: 2021. július 18., 17.00 óra
forduló: 2021. július 19., 17.00 óra
forduló: 2021. július 20., 17.00 óra
forduló: 2021. július 21., 17.00 óra
forduló: 2021. július 22., 17.00 óra
forduló: 2021. július 23., 17.00 óra
forduló: 2021. július 24., 10.00 óra  

 

8. szakasz

A verseny főbírája Milorad Maravić FIDE nemzetközi bíró, helyettese Marija Šoklovački NA.

 

9. szakasz

A főbíró döntése végleges.

 

10. szakasz

A játszmák halasztása a versenyrendszer jellege miatt nem lehetséges.

A megengedett késés 59 perc és 59 másodperc, azaz az egyes forduló kezdetéről 60 percet késő játékos elveszti a játszmát.

 

11. szakasz

A versenyzők mobiltelefont nem hozhatnak magukkal a játékterembe. Amennyiben megállapítást nyer, hogy egy játékosnál mobiltelefon van, a játékos bírói döntéssel elveszíti a játszmát.

A bíró kötelezheti a játékost, hogy elkülönített helyen mutassa be ruháit, táskáját és egyéb holmijait. A kutatást végző bíró, vagy a bíró által felhatalmazott személy mindig azonos nemű a játékossal. Amennyiben a játékos elutasítja az együttműködést, a bíró kihirdeti a játszma elvesztését.

 

12. szakasz

A játékosok kötelesek a játszma végéig vezetni a játszmalapot. A játszmalapnak olvashatónak és a bíró által láthatónak kell lennie. Az eredeti példányt a játékos a bírónak adja át, a másolatot tartja meg magának. A szabálytalan és rendszertelen játszmalapvezetés első büntetése figyelmeztetés, ismételt vétség esetén pedig játszmavesztés.

 

13. szakasz

A verseny győztese a legtöbb pontot szerző játékos. Azonos pontszám esetén a következő mércék döntenek: 1. korrektív Bucholz (-1 – a legrosszabb), 2. Bucholz-koefficiens, 3. a versenyen való előmenetel alapján elért jobb eredmény (progres) és végül 4. sorsolás.

A le nem játszott és bírói döntés alapján elvesztett játszmák fél Bucholz-pontnak számítanak.

 

14. szakasz

Az A verseny teljes díjalapja 294.000,00 dinár, és díjakra, valamint különdíjakra osztódik.

Az A-verseny díjalapja 270.000,00 dinár, és a következő díjakból áll:

hely: 80.000,00 dinár + aranyérem + serleg
hely: 60.000,00 dinár + ezüstérem
hely: 40.000,00 dinár + bronzérem
hely: 20.000,00 dinár
hely: 15.000,00 dinár
hely:  12.000,00 dinár
hely:  11.500,00 dinár
hely:  11.000,00 dinár
hely:  10.500,00 dinár
hely:  10.000,00 dinár  

 

A 6,5, vagy több pontot elért játékosok holtversenye esetén korrekciós rendszer lép életbe: minden játékos megkapja a helyezése alapján neki járó díj 50%-át, a fennmaradt részt pedig egyenlő arányban osztják, egészen a 10.helyen végzett játékosig. A 6, vagy annál kevesebb pontot elérő játékosok esetében a díjak kiosztása kizárólag az elért helyezés alapján történik, akárcsak a különdíjak esetében.

 

Az A verseny különdíjainak díjalapja 24.000,00 dinár, és a következő tételekből áll:

6.000,00 dinár a legjobban helyezett, nem díjazott női játékosnak

6.000,00 dinár a Zentai Sakk-klub legjobban helyezett, nem díjazott játékosának

6.000,00 dinár a legjobban helyezett senior korú, nem díjazott játékosnak (1961. január 1-e előtt született)

6.000,00 dinár a legjobban helyezett ifjúsági nem díjazott játékosnak (2002. december 31-e után született)

A különdíjakat nyerő játékosok kilétét a számítógépes program alapján meghatározott sorrend szerint hirdetik ki. Különdíjat csak az a játékos nyerhet, akinek a saját kategóriájában legalább három versenyző indult. Egy játékos csak egy díjat kaphat.

A B-verseny díjalapja 64.000,00 dinár, és a következő díjakból áll:

I - 20.000 dinár, II - 15.000 dinár, III - 12.000 dinár, IV - 10.000 dinár,   V - 7.000 dinár.

A 6,5, vagy több pontot elért játékosok holtversenye esetén korrekciós rendszer lép életbe: minden játékos megkapja a helyezése alapján neki járó díj 50%-át, a fennmaradt részt pedig egyenlő arányban osztják, egészen az 5. helyen végzett játékosig. A 6, vagy annál kevesebb pontot elérő játékosok esetében a díjak kiosztása kizárólag az elért helyezés alapján történik.

15. szakasz

A díjak átadásának előfeltétele, hogy a díjazott részt vegyen a sakkfesztivál utolsó játszmájának befejezését követően kb. 30 perccel kezdődő díjkiosztó ünnepségen. A pénzdíjat nyert játékosok kötelesek bemutatni a szervezők által előírt űrlapon kitölteni a nevükre, az állandó lakóhelyükre, a személyi számukra és a bankszámlaszámukra vonatkozó adatokat. Ezenkívül szükséges még a díjazott egészségbiztosítási könyvében és mikrocsippel ellátott személyi igazolványában szereplő adatok nyomtatott formában való átadása - mikrocsip nélküli személyi igazolványok esetében pedig a személyi igazolvány fénymásolatának átadása. Külföldi játékosok a személyi szám helyett az útlevélszámot, a személyi igazolvány fénymásolata helyett pedig az útlevél fénymásolatát adják át.

Azoknak a játékosonak, akik a fenti követelményeknek nem tudnak eleget tenni legkésőbb az utolsó játszma végéig, a szervezők nem adják át a díjat.

 

16. szakasz

Az első öt fordulóban kivételesen lehetséges, hogy a párosítást nem kérő versenyző ½ pontot kapjon. Valamennyi versenyző a verseny folyamán összesen csak egy alkalommal élhet ezzel a joggal, de kizárólag csak akkor, ha a sorsolás megkezdése előtt jelzi a főbírónál, hogy ezt kéri.

17. szakasz

Amennyiben egy játékos nem tud, vagy nem akar játszani a következő fordulóban, köteles erről értesíteni a főbírót legkésőbb az azt megelőző forduló végéig. Amennyiben ezt igazolatlanul elmulasztja, a főbíró kizárhatja a tornáról, a szervező pedig fenntartja magának a jogot, hogy az ezt követő, Zentán megszervezett sakkversenyeken letétet kérjen a vétséget elkövető játékostól. A letétet a játékos csak abban az esetben kapja vissza, amennyiben lejátssza valamennyi játszmáját. A letét nagyságát a szervező határozza meg. Amennyiben a játékos elutasítja a letét átadását, nem vehet részt a versenyen.

18. szakasz

A 25. Zentai csata 1697 nemzetközi sakkfesztivál valamennyi résztvevője, a technikai személyzet és a szervezők a verseny teljes időtartalma során kötelesek:

Betartani a Szerb Köztársaság Kormánya és válságstábja által a COVID 19 járvány megfékezése érdekében meghozott valamennyi hatályban levő intézkedést és ajánlást (a hatályos intézkedéseket és előírásokat lásd a hirdetőtáblán).
Betartani a zentai helyi önkormányzati szervek, illetve Zenta község rendkívüli helyzetek ügyében illetékes törzskara által a COVID 19 járvány megfékezése érdekében meghozott valamennyi hatályban levő intézkedést és ajánlást (a hatályos intézkedéseket és előírásokat lásd a hirdetőtáblán).
A helyszíni regisztráció során kitölteni és a szervező részére átadni a COVID-nyilatkozatot, amellyel megerősíti, miszerint a versenyt megelőző 10 napban legjobb tudomása szerint nem került kapcsolatba COVID-19 beteg személlyel (a kitöltött és aláírt Covid 19 nyilatkozat hiányában senki sem vehet részt a sakkfesztiválon).
A sakkfesztivál idején a versenyteremben szigorúan tilos a központi légkondicionáló berendezés, az öltözők és a zuhanyozó kabinok használata. A versenyzők személyes holmijukat kötelesek a zárt táskájukban tartani.
A versenyzők a játszmájuk befejezését követően kötelesek azonnal elhagyni a versenytermet, ahová a következő forduló kezdetéig nem is térhetnek vissza (a versenyteremben szigorúan tilos a játszmák elemzése).
 A verenyzők a versenyteremben kötelesek tiszteletben tartani a korrekt öltözködés minimális követelményeit.
A versenyteremben fényképezés csak a fordulók első tíz perce alatt engedélyezett.

19. szakasz

Amennyiben a versenyt még a 9. forduló befejezése előtt félbe kell szakítani, az illetékes hatalmi szervek döntése alapján, vagy a verseny résztvevőire, bíráira illetve a szervező bizottság tagjaira kirótt izolációs intézkedés miatt, a díjak csak abban az esetben kerülnek kifizetésre, ha a félbeszakítást megelőzően minimum 7 forduló befejeződött, de a díjak kifizetésére ez esetben is csak a szervező bizottság tagjaira kirótt izoláció időtartamának leteltét követően kerül majd sor. Amennyiben a verseny esetleges félbeszakítására bármelyik forduló időtartama alatt kerülne sor, a be nem fejezett játszmákat le nem játszottnak kell tekinteni és azokat nem számítják be az Élő-pontszámok meghatározásakor, míg a versenyen elért végső sorrendet az utolsó teljeskörűen befejezett forduló után kialakult sorrend alapján állapítják majd meg.

20. szakasz

Mindazokat a kérdéseket, amelyeket ez a Versenyszabályzat nem pontosít, a FIDE, valamint a Szerbiai és a Vajdasági Sakkszövetség érvényben levő szabályzatai alapján döntik el.

 

21. szakasz

Ezt a Versenyszabályzatot a szervezők határozták meg, a torna megnyitása után a szabályzat teljes szövege olvasható a torna hirdetőtábláján.

Az első forduló első lépésének megtételével a játékosok automatikusan tudomásul vették és elfogadták ezt a Versenyszabályzatot.

 

Zentán, 2021. július 17-én                                                                                                               Szervezőbizottság