Zenta Bajnoksága 2014

2013-10-19

A Versenykiírás részletei :

 

ZENTA SAKK-KLUB                                                    Folyószámlák:

ZENTA, Adai u. 7/I                                                       160-923120-66 Banca Intesa

Kelt: 2013. december 23.                                             355-1043771-72 Vajdasági Bank

 

V E R S E NY K I Í R Á S

 

A zentai sakk-klub 2013. január 24-től február 15-éig rendezi meg а klub helyiségeiben Zenta 2014. évi nyílt sakkbajnokságát a következő feltételekkel:

 9 fordulós svájci rendszer (FIDE-változat), komputeres párosítás

 részt vehet a 800 dináros nevezési díjat befizető valamennyi szerbiai játékos, külföldiek FIDE ID-számmal

 a digitális sakkórákat a sakk-készletekkel és sakkasztalokkal együtt a szervező biztosítja

 a játszmánkénti gondolkodási idő 90 perc játékosonként és minden megtett lépés után további 30 másodperc

 a tornán Élő pontokat lehet szerezni és azon a FIDE érvényes szabályok a mérvadóak (a megengedett késés 59 perc 59 másodperc)

 a 26.000,00 dináros díjalapot a szervező biztosítja, éspedig a következő nettó összegben:

 

I. díj: 7.000,00 dinár + serleg                                        V. díj:  2.500,00 dinár

II. díj: 5.000,00 dinár                                                     VI. díj: 2.000,00 dinár

III. díj:  4.000,00 dinár                                                   VII. díj: 1.500,00 dinár

IV. díj: 3.000,00 dinár                                                   VIII. díj: 1.000,00 dinár.

 

A díjak nem kerülnek megosztásra! A nem díjas versenyzők közül könyvjutalomban részesül:

- a legjobban helyezett nem díjas ifjúsági versenyző (1995. 12. 31. után született) 

- a legjobban helyezett nem díjas serdülő versenyző (1999. 12. 31. után született) 

- a legjobban helyezett nem díjas szenior versenyző (1954. 01. 01. előtt született)

 

A verseny eredményeit a www.chess-senta.org.rs és a www.chess-results.com honlapokon teszik közzé!

 

Az egyes fordulók kezdetének időpontja: I. forduló 2014. január 24-én (péntek) 17.30 órakor    

II. forduló 2014. január 25-én (szombat) 16,00-kor    VI. forduló 2014. február 8-án (szombat) 16,00 órakor
III. forduló 2014. január 26-án (vasárnap) 9,30-kor    VII. forduló 2014. február 9-én (vasárnap) 9.30 órakor            
IV. forduló 2014. január 31-én (péntek) 17,30-kor        VIII. forduló 2014. február 14-én (péntek) 17,30 órakor
V. forduló 2014. február 1-én (szombat) 16,00-kor       IX. forduló 2014. február 15-én (szombat) 16,00órakor                                                                                                                                                                   

A versenyen tilos a dohányzás és a mobil telefonok használata. Benevezni legkésőbb 2014. január 23-ig lehet a sentachess@gmail.com e-mail címen a nevező nevének, Élő-pontszámának, titulusának és születési dátumának megadásával vagy személyesen a verseny előtt. Nevezéseket a beérkezés sorrendjében a maximális létszámig (66) tudunk fogadni.

 

 

                                                                                                          Csáki Gáspár

                                                                                                       a Zenta SK elnöke